F.P.U.H. PROJEKT Łukasz Ślęczka

Proc s nami spolupracovat

  • Nízké projekční náklady.
  • Vysoká kvalita a odbornost služeb.
  • Krátké realizační lhůty.
  • Široký rozsah konstrukčně technologických služeb.
  • Zkušenost a maximální angažovanost.
  • Inženýrské poradenství.
  • Prototypování - od 3D projektu po montáž.
  • Výpočty odolnosti.
  • Kinetické a dynamické analýzy.

POSLEDNÍ REALIZACE