NAŠE NABÍDKA

Poskytujeme konstrukčně technologické služby v oblasti mechaniky a stavby strojů. Našim zákazníkům nabízíme řádnou a profesionální technickou podporu.

Naše nabídka zahrnuje následující inženýrské služby:

 • Výkresy podle specifikace nebo nápadu;
 • Konstrukční výkresy 2D a 3D;
 • Montážní dokumentace a simulace;
 • Příprava prováděcích výkresů podle dispozic;
 • Úpravy v hotových projektech;
 • Zpracování technologie provedení a materiálových karet - technologických dokumentací (včetně např. výběru řezných nástrojů);
 • Projektování přístrojového vybavení (obráběcího, svařovacího, montážního),
 • Konstrukční výpočty (včetně využití MES v rámci odolnosti strojních částí)
 • Příprava obráběcích programů na CNC (2-4 osy)
 • Zpracovávání dokumentací pro opracování na obráběcích centrech číselně ovládaných CNC - řezání laserem, vodou, plazmou, soustružení, frézování apod.;
 • Zpracovávání rastrových výkresů - snímků (BMP, JPG apod.) pro CNC obrábění;
 • Zpracovávání papírové dokumentace na digitální 2D, 3D;

Za účelem splnění očekávání zákazníků firma rozšířila svou nabídku o realizace projektů v oblasti:

 • tisku 3D modelů z plastických hmot,
 • elektroerozivního obrábění,
 • obrábění CNC řezáním,
 • malých hliníkových a ocelových konstrukcí (rovněž profilových),
 • svařování,
 • zavádění CNC programů,
 • školení operátorů obráběcích center v systémech Fanuc, Siemens, Heidenhain, Num.